Regulament concurs de fotografie “#WELOVEBUZAU”

Art. 1 Organizatorul concursului 

Concursul este organizat si desfasurat de catre Asociatia Culturall si Asociatia Bulevardul Culturii, denumite in continuare “Organizatori” si face parte din proiectul Buzau International Arts Festival. 

Toti participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Concursului (denumit in continuare Regulament oficial). Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament oficial, sub conditia notificarii publice prealabile modificarii. 

Art.2 Calendar de desfasurare: 

Pregatire si lansare concurs online: 15-30 iulie

Perioada de desfasurare a concursului/ transmitere fotografii: 9-20 august

Jurizarea lucrărilor: 20 august – 5 septembrie

Anunţarea rezultatelor: 6 septembrie 2022

Premierea si expozitia: saptamana 13-20 septembrie

Art.3 Dreptul de participare 

La acest concurs poate participa orice persoana cu varsta între 14-30 ani cu domiciliul in Romania sau orice stat membru EU. Participantii la concurs accepta si se supun prevederilor prezentului Regulament de concurs. Membrii juriului si angajatii Organizatorilor, precum si rudele de gradul I ale acestora nu pot fi desemnati castigatori in cadrul acestui concurs. Fiecare participant are dreptul de a inscrie maximum 5 fotografii in concurs. 

Art. 4 Tematica – #WELOVEBUZAU. 

Această tematica își dorește să cuprindă esența orasului si judetului Buzau, și anume promovarea locurilor, oamenilor, valorilor și faptelor din Buzau în vederea creșterii implicării comunitare și a potențialului turistic. Astfel, în cadrul prezentului concurs sunt încurajate fotografiile care surprind in mod pozitiv aspecte ale orașului si judetului: de la peisaje din natură, la case, străzi, locuri din patrimoniu, dar și viața oamenilor, traiul localnicilor, obiceiuri și tradiții. 

Art. 5 Conditii de participare 

Participantii trebuie sa trimita pe adresa de e-mail biaf@biaf.ro fotografii din orasul si judetul Buzau “pentru concurs foto #WELOVEBUZAU”. 

Fotografiile trebuie insotite de un titlu, trebuie mentionata locatia fotografiei si datele de contact ale participantului/fotografului (nume complet, numar de telefon, adresa de email). Fiecare participant la concurs poate trimite pe adresa de e-mail maximum 5 fotografii in format digital. Înscrierea în concurs presupune acceptarea prezentului regulament. Fotografiile vor fi incluse in expozitia foto de la finalul concursului. 

Participantii la concurs sunt rugati sa furnizeze corect datele personale. Pentru identificare, castigatorii vor avea nevoie de un document de identitate: pasaport, buletin de identitate sau carte de identitate.In concurs vor intra fotografiile trimise pe adresa de e-mail in perioada de desfasurare a concursului, pana la data de 20 august, ora 23:59. Participarea este valida doar daca participantul a trimis fotografii ce respecta conditiile mentionate la Art 6, specificatiile tehnice si daca a furnizat date de contact corecte. 

Participanţii trebuie sa aibă drept de autor sau drept de folosinţă asupra fotografiilor trimise în concurs. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea în cazul în care aceste fotografii nu aparţin celor care le-au trimis. Competitorii cedează dreptul de folosinţă, nu şi pe cel de proprietate, asupra fotografiilor trimise în concurs. Castigatorii vor fi alesi in functie de punctajul acumulat in urma deciziilor luate de juriul concursului. 

Art. 6 Specificatii tehnice 

• Să se încadreze în tematica aleasă 

• Dimensiunea minima a imaginii: 4 mb 

• Rezolutie: minim 3.000px latura mare, latura mica va fi proportionala. Fotografiile trebuie să fie la rezoluție de print, calitate la 300dpi. 

• Formatul de fisier: .jpg. Fotografiile pot fi alb negru sau color 

• Se accepta prelucrarea fotografiilorla nivel de corectii de baza (brightness/contrast, levels, unsharp, crop, wb, etc.), atat timp cat aspectul nu se departeaza mult fata de fotografia originala. 

• Colajele nu sunt acceptate. Fotografiile nu trebuie sa contina watermark-uri sau rame 

Nu vor fi acceptate fotografiile care: 

• Au influenta politica, sunt denigratoarea la adresa orasului sau a anumitor locuitori 

• Au caracter violent, obscen, ofensator sau calomniator 

• Promoveaza orice fel de discriminare, consumul de droguri, tutun si alcool 

• Pot aduce prejudicii de orice fel cuiva 

• Nu apartin concurentului 

• Contin publicitate 

Art. 7 Juriu si Criteriile de jurizare 

Juriul va fi format din: 

  1. Oana Matache, Viceprimar al Municipiului Buzău
  2. Theodor Tudose, fotograf, reprezentant BIAF
  3. Miluță Flueraș, fotograf

Jurizarea se va face in baza acordarii fiecarei fotografii un punctaj de la 1-5 ținând cont de urmatoarele: 

a) Respectarea temei concursului (criteriu eliminatoriu). Fotografiile trebuie sa ilustreze o imagine, un peisaj, o locatie, o cladire, o persoana, un obiect sau o activitate din Buzau si sa fie insotite de un titlu si de numele locului in care a fost realizata fotografia. 

b) Calitatea artistica, indiferent de tipul aparatului de fotografiat 

c) Creativitate 

d) Originalitate 

Fotografiile selectate vor face parte dintr-o expozitie organizata in cadrul BIAF 2022, intr-o locatie selectata de organizatori. Fotografiile castigatoare vor fi afisate pe pagina de Facebook Buzau International Arts Festival. Se va fi afisa doar fotografia si numele persoanei, fara datele de contact ale acesteia. Datele de contact (e-mail si numar de telefon) vor fi folosite pentru intrarea in posesie a premiului, in cazul in care fotografia trimisa este selectata castigatoare. 

Cele 3 fotografii castigatoare vor fi selectate din totalul fotografiilor primite pe adresa de e-mail biaf@biaf.ro pana la data de 20 august 2022 (ora 23.59). Autorii fotografiilor castigatoare vor fi contactati prin e-mail/ telefon pentru furnizarea datelor personale complete (act de identitate). Daca in termen de 24 ore de la desemnarea unui castigator nu primim o confirmare telefonica sau pe e-mail cu datele de contact, pentru a intra in posesia premiului, se va desemna un nou castigator. 

Organizatorul isi rezervă dreptul de a modifica, în caz de necesitate data publicarii castigatorilor, cu notificare prealabilă, păstrând numărul şi valoarea maximă a premiilor anunţate iniţial. 

Art. 8 Premii 

In cadrul concursului foto „#WELOVEBUZAU” vor fi oferite 3 premii, dupa cum urmeaza: 

  • Un aparat foto instant, în valoare de 530 lei
  • Două cupoane cadou in valoare de 200 lei, la magazinul online F64.ro

Premiile nu se pot compensa in bani. Organizatorul va contacta castgatorii pentru a-i anunta despre conditiile de intrare in posesia premiilor. Pentru a intra în posesia premiului câştigătorii trebuie să prezinte un act de identiate CI/BI şi să semneze proces verbal pentru predarea-primirea premiului. Neprezentarea unui document de identitate va conduce în mod obligatoriu la neacordarea premiului. 

Art. 9 Drepturile de autor 

Materialele inscrise trebuie sa respecte legea drepturilor de autor, precum si drepturile de proprietate intelectuala si drepturile exclusive de orice alta natura recunoscute de lege. Participantul trebuie sa fie proprietarul tuturor drepturilor asupra materialelor inscrise in concurs sau sa detina drepturile corespunzatoare de utilizare cu privire la acestea. Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a inscrierii materialelor in acest concurs. 

Trimiterea fotografiilor pe adresa de e-mail biaf@biaf.ro implica acordul ca materialele inscrise in concurs sa poata fi expuse si utilizate de catre Organizator, cu mentionarea numelui autorului, prezentul regulament reprezentand consimtamantul autorilor si titularilor de drepturi de proprietate intelectuala cu privire la aceasta forma de utilizare, nelimitat in timp si spatiu. 

Art. 10 Forta majora 

Reprezinta caz de forta majora, fara a se limita la acestea, si cu conditia sa nu fie provocate sau favorizate de neglijenta partii care il invoca, evenimente precum: incendii, cutremure, inundatii sau alte calamitati naturale, schimbari sau reglementari ale legislatiei, incidente grave, razboi etc. Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora de catre Organizator sau prin decizia Organizatorului, dar acestea vor putea fi realizate doar dupa ce Organizatorul a anuntat in mod oficial publicul. 

Art. 11 Litigiile si clauze finale 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila.Prin participarea la acest concurs, participantul confirma faptul ca a citit si a inteles toate conditiile din Regulamentul de concurs si ca le accepta. Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord ca datele lor de identitate sa intre in baza de date a organizatorului, acestea putand fi folosite pentru desemnarea castigatorului si in activitatile de marketing ale organizatorului. Datele personale ale participantilor, cu exceptia numelui, nu vor fi facute publice de catre organizatori si nici nu vor fi instrainate. 

Art. 12 Contact 

Pentru mai multe informatii referitoare la concurs: biaf@biaf.ro sau pe pagina de Facebook Buzau International Arts Festival. 

#WELOVEBUZAU